เขาหลักจันทร์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขาหลักจันทร์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 12 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถาน 1 ใน 20 แห่งของจังหวัดตรัง มีอายุราว 3,000-4,000 ปีมาแล้ว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยยุคหินใหม่ ปัจจุบันที่ภูเขาหลักจันทร์มีผู้สร้างพระพุทธรูปใหม่มาไว้ที่ปากถ้ำพร้อมทำบันไดทางขึ้น และก่อตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่ตรงเชิงเขา
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ ระยะทางจากที่ทำการอำเภอเมืองตรัง ประมาณ 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :349