หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เชียงของ > นมัสการหลวงพ่อเพชร
นมัสการหลวงพ่อเพชร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  นมัสการหลวงพ่อเพชร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเวียงดอนชัย หมู่ 12
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  053-791187
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดศรีดอนชัย เดิมชื่อ ?วัดตุงคำ? ตั้งอยู่บริเวณสถานีตำรวจภูธรอำเภอเชียงของปัจจุบัน ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2400 ได้ย้ายมาสร้างวัดใหม่ทางทิศตะวันตก ติดกับประตูชัย และได้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า ?วัดศรีดอนชัย? วัดศรีดอนชัย เป็นศูนย์กลางจัดการศึกษาของคณะสงฆ์อำเภอเชียงของ โดยได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมมาตั้งแต่ พ.ศ. 2480 แผนกสามัญศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2525 และได้รับยกย่องจากกรมการศาสนาให้เป็น ?วัดพัฒนาตัวอย่าง? เมื่อ พ.ศ. 2519 มีปูชนียวัตถุที่สำคัญอันเป็นที่สักการบูชาของพุทธศาสนานิกชน คือ ? หลวงพ่อเพชร? ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองเชียงของ และพระธาตุศรีเวียงดอนชัย มีประเพณีสักการบูชาเป็นประจำทุกปีในวันมาฆบูชา
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว รถรับจ้างสาธารณะ จักรยาน เดินเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :703