วัดภูเขาแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดภูเขาแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  อ.พิบูลมังสาหาร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.25
longitude :  105.22
รายละเอียด :  วัดภูเขาแก้ว อำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญอีกวัดหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้ คือ พระอุโบสถที่ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบทั้งหลัง มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ เป็นฝีมือของช่างพื้นบ้าน โดยเจ้าอาวาสเป็นผู้ออกแบบ ลักษณะของหลังคาพระอุโบสถเป็นโครงสร้างไม่มีมุข ลดหลั่นกัน 4 ชั้น ทั้งด้านหน้า-ด้านหลังมุงด้วยกระเบื้องเคลือบดินเผา ประดับด้วยช่อใบระกาและหางหงส์ โดยมีคันทวยรองรับ ชายคาเป็นรูปนาคอยู่โดยรอบ ส่วนบริเวณกลางหลังคาตกแต่งเป็นยอดปราสาททอง หน้าบันจำหลักลายปูนปั้น
การเดินทาง :  โดยรถยนต์ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 45 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 217

จำนวนผู้เข้าชม :449