หน้าแรก > ภาคเหนือ > สุโขทัย > บ้านด่านลานหอย > อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน
อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 9 บ้านลานกระบือใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.14
longitude :  99.46
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน สร้างขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำในฤดูฝนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในฤดูแล้ง และเป็นแหล่งจับสัตว์น้ำของประชาชน หมู่ 9 หมู่ 4 หมู่ 6
การเดินทาง :  ระยะทางจากเทศบาลตำบลตลิ่งชัน - อ่างเก็บน้ำกิ่วหญ้าแทน ประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :128