หน้าแรก > ภาคเหนือ > พะเยา > แม่ใจ > อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
อ่างเก็บน้ำแม่ปืม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำแม่ปืม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.5 ต.บ้านเหล่า
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  080 671 5033
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในจังหวัดพะเยาตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืมโดยมีความจุประมาณ 43,000,000 ลบ.ม. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2525 พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานในท้องที่จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของอำเภอแม่ใจ /อำเภอเมืองพะเยา ใช้เป็นแหล่งอุปโภคและบริโภค ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลบ้านเหล่า
การเดินทาง :  จากตัวเมืองพะเยาขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข 1 (พะเยา-เชียงราย) จนถึงกิโลเมตรที่ 754 จะมีทางแยกขวาเข้าสู่ที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปืม รวมระยะทางประมาณ 22 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :110