อ่างห้วยยั๊วะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างห้วยยั๊วะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.6 บ้านหล่ายทุ่ง ต.เชียงม่วน อ.เชียงม่วน จ.พะเยา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.92
longitude :  100.32
รายละเอียด :  เป็นอ่างน้ำขนาดใหญ่ มีพืชพันธ์ไม้อุดมสมบูรณ์ สัตว์ป่าน้อยใหญ่มากมาย เหมาะสำหรับการพักผ่อนเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ
การเดินทาง :  จากสามแยกบ้านหล่ายทุ่ง (หน้าโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม) ไปทางโรงพยาบาลเชียงม่วน ไปจนสุดหมู่บ้านจะเจอสามแยกท้ายหมู่บ้านเลี้ยวซ้ายไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะมีป้ายบอกทางตลอด

จำนวนผู้เข้าชม :414