วัดโนนธาตุเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโนนธาตุเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านเมืองปัง หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042219968
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโนนธาตุ สร้างในยุคสมัย ขอมโบราณ (รับวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ประมาณพุทธศักราช 600-1100) มีต้นจำปา 1000 ปี และเจดีย์ศิลาแลง และต้นจำปา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น รุกขมกดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี เมื่อ พ.ศ. 2561
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดอุดรธานีไปตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ไปยังอำเภอกุมภวาปี ถึงหลักกิโลเมตรที่ 28 จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายปากทางบ้านนาดึ ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี ไปอำเภอประจักษ์ศิลปาคม ให้เลี่้ยวซ้ายมาตามทางหลวงชนบท ประมาณ 18 กิโลเมตร ถึงบ้านโพนทอง ต.อุ่มจาน อ.ประจักษ์ศิลปาคม ให้เลี้ยวขวาแยกไปวัดหลวงปู่ก่ำและทะเลบัวแดงท่าเรือดอนคง มุ่งสู่บ้านเมืองปัง และวัดโนนธาตุ

จำนวนผู้เข้าชม :315