อ่างเก็บน้ำห้วยทราย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยทราย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.20 บ้านโคกสว่างเหยือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.47
longitude :  103.45
รายละเอียด :  เป็นอ่างไว้กักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง และการอุปโภค บริโภค
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :357