หน้าแรก > ภาคกลาง > เพชรบุรี > แก่งกระจาน > อุทยานท่องเที่ยวเจ้าแม่กวนอิม
อุทยานท่องเที่ยวเจ้าแม่กวนอิม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อุทยานท่องเที่ยวเจ้าแม่กวนอิม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.30
longitude :  99.74
รายละเอียด :  https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1/@13.0147342,99.7378833,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xad37bf989c704d5e?hl=th
การเดินทาง :  https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1/@13.0147342,99.7378833,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xad37bf989c704d5e?hl=th

จำนวนผู้เข้าชม :109