ฝายถ้ำวอก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ฝายถ้ำวอก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.1 ต.จอมหมอกแก้ว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ปิดกั้นน้ำแม่ลาว
การเดินทาง :  หมู่ที่ 1 บ้านสบห้วย ต .จอมหมอกแก้ว อ .แม่ลาว จ .เชียงราย

จำนวนผู้เข้าชม :589