เกาะนกเภา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เกาะนกเภา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  9.26
longitude :  99.71
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เกาะนกเภา เป็นเกาะที่มีหาดทรายสวยงาม และเป็นหมู่บ้านของชาวประมง สามารถพักผ่อนธรรมชาติ หรือศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงได้
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางหลวงหมายเลข4041 มาถึงอำเภอดอนสักทีเรือที่ท่าเรือ

จำนวนผู้เข้าชม :49