วัดเกษแก้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดเกษแก้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านเกษแก้ว หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  085-1937291
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดเกษแก้ว ตั้งอยู่ในหมู่บ้านเกษแก้ว เลขที่ 139 หมู่ที่ 19 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย อยู่ใจกลางชุมชน ติดกับโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ข้าวต้มหลวง มีถนนล้อมรอบวัด วัดเกษแก้วตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2450 เดิมชาวบ้านเรียกว่า วัดแม่ข้าวต้ม ได้รับพระราชทานสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2438 เป็นที่ประดิษฐานของพระเพชร และมีการแสดงพิพิธภัณฑ์
การเดินทาง :  การคมนาคมทางบก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน ทางเท้า

จำนวนผู้เข้าชม :2652