วัดทรายขาว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดทรายขาว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  073467447
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดทรายขาว ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ บ้านทรายขาว หมู่ที่ ๓ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบตั้งอยู่ท่ามกลางของหมู่บ้าน มีกำแพงวัดล้อมรอบ ภายในวัดมีโรงเรียนประถมศึกษาตั้งอยู่ด้วย โบสถ์กว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๓๒ เมตร สร้าง พ.ศ.๒๔๗๘ โครงสร้างก่ออิฐถือปูน มีลูกกรงคอนกรีต ๓ ด้าน สำหรับด้านก่ออิฐถือปูนทึบ กุฏิสงฆ์ จำนวน ๗ หลัง โครงสร้างเป็นอาคารครึ่งตึก ครึ่งไม้
การเดินทาง :  เดินทางด้วยรถตู้ หรือรถทัวร์ ห่างจากสถานีรถไฟปัตตานี ประมาณ 8 กิโลเมตร และห่างจากสถานีรถไฟนาประดู่ ประมาณ 6 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :327