หน้าแรก > ภาคใต้ > ปัตตานี > โคกโพธิ์ > วัดอรัญวาสิการาม
วัดอรัญวาสิการาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดอรัญวาสิการาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  6.72
longitude :  101.10
รายละเอียด :  วัดอรัญวาสิการาม เดิมมีชื่อว่า วัดทักษิณสาคร ได้รับการ
การเดินทาง :  โดยสารรถประจำทาง ระยะห่างจากอำเภอโคกโพธิ์ประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :368