น้ำตกตาดไฮ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดไฮ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม. 4 ต.นาพึง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นน้ำตกถัดจากน้ำตกตาดหมีขึ้นมา
การเดินทาง :  ระยะห่างจากทางหลวง ประมาณ 9 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :371