วัดหนองตะขบ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองตะขบ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 4 ต.หนองมะโมง อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัด 1 ใน 6 แห่ง ที่สำคัญใน ต.หนองมะโมง มีประชาชน ม.4,ม.6 มาตักบาตรทำบุญเป็นประจำ
การเดินทาง :  ห่างจาก ทต.หนองมะโมง ระยะทาง 12 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :91