วัด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านขอนขว้างใหญ่ ม. 4 ต.นาหนาด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :304