อ่างบ้านแท่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างบ้านแท่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.15,6,7
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  044886570
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำสาธารณะมีถนนรอบอ่าง
การเดินทาง :  ห่างจาก จ.ชัยภูมิ 100 กม. ห่างจาก จ.ขอนแก่น 60 ก.ม.

จำนวนผู้เข้าชม :307