วัดแก้วสุริย์ฉาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดแก้วสุริย์ฉาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :550