หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > พบพระ > บ่อน้ำพุร้อน
บ่อน้ำพุร้อน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อน้ำพุร้อน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านห้วยน้ำนัก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีลักษณะเป็นบ่อขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เมตร ลึก 2 เมตร น้ำในบ่อน้ำร้อนมีอุณหภูมิวัดได้ 60 องศาเซีลเซียส น้ำร้อนมีความใสบริสุทธิ์ปราศจากกำมะถัน ใช้ดื่มได้ สามารถเที่ยวชมได้ตลอดทั้งปี
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สอด หมู่ที่ 4 บ้านห้วยน้ำนัก ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ห่างจากจังหวัดตากประมาณ 130 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :484