ศูนย์เกษตร(ไม้แปลก)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์เกษตร(ไม้แปลก)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมุ่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :352