วัดใหญ่สุวรรณาราม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดใหญ่สุวรรณาราม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ริมถนนพงษ์สุริยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1.5 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลท่าราบ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.11
longitude :  99.95
รายละเอียด :  วัดใหญ่สุวรรณาราม ชาวเมืองเพชรนิยมเรียกสั้นๆ ว่า วัดใหญ่ เป็นวัดที่สร้างมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆ อาทิ พระอุโบสถ ศาลาการเปรียญ ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระสังฆราช (แตงโม) ซึ่งเล่าขานเป็นตำนานมาจนทุกวันนี้
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ริมถนนพงษ์สุริยา ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1.5 กิโลเมตร อยู่ในเขตตำบลท่าราบ

จำนวนผู้เข้าชม :540