วัดคอนสวรรค์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดคอนสวรรค์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านค้อเขียว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดคอนสวรรค์ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บ้านค้อเขียวมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป มีหลวงปู่สภาเป็นเจ้าอาวาสวัด อายุ 118 ปี มีศาลกลางนำที่มีความสวยงาม
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :326