หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > เมืองสงขลา > พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถาปัตยกรรมแบบจีน เดิมเป็นคฤหาสน์ของเจ้าเมืองสงขลา สร้างโดย พระยาสุนทรารักษ์ (เนตร ณ สงขลา ผู้ช่วย ราชการเมืองสงขลา ช่วงปี พ.ศ.2421-2437 ภายในแบ่งออกเป็น ห้องศิลปะพื้นบ้านพื้นเมือง ภาคใต้ ห้องศิลปกรรมที่พบทางภาคใต้ ห้องศิลปะ ทวารวดี ห้องก่อนประวัติศาสตร์ ห้องเครื่องถ้วยไทย-จีน ห้องศิลปะวัตถุในคาบสมุทรภาคใต้ ห้องเครื่องเรือนจีน ห้อง ณ สงขลา ห้องไม้จำหลักที่เคยเป็นส่วนประกอบ ของอาคารพิพิธภัณฑ์ ห้องศรีวิชัย ห้องเครื่อง เรือนไทยและ ห้องประวัติศาสตร์ศิลปะไทย พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา เปิดให้ เข้าชม วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :394