ลานกระทงสาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ลานกระทงสาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถ.จอมพล อ.เมือง จ.ตาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสวนสาธารณะพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองตาก ซึ่งช่วงยามเย็นจะมองเห็นพระอาทิตย์ตกลับเหลี่ยมเขาสวยงามมากและเป็นที่จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง และบริเวณเดียวกันนั้น ยังเป็นที่ตั้งของตลาดริมน้ำและอาคารกิตติคุณซึ่งเป็นอาคารอเนกประสงค์ใช้จัดนิทรรศการงานสำคัญต่างๆ ของจังหวัด
การเดินทาง :  ตั้งอยู่ริมถนนกิตติขจร ตำบลหนองหลวง บริเวณริมฝั่ง แม่น้ำปิงฝั่งตะวันออก

จำนวนผู้เข้าชม :520