วัดบ้านโพธิ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านโพธิ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.บ้านโพ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓ หมู่ ๓ ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ประวัติ วัดโพธิ์สร้างขึ้นขึ้น มาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ประมาณ พ.ศ.2300 ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง ในปี ๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๐๙ และทรงเททองหล่อรูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี และรูปเหมือนหลวงปูคง เพื่อประดิษฐานไว้ในวิหารด้านเหนือและด้านใต้ภายในบริเวณอุโบสถ และทรงปลูกต้นโพธิ์และต้นจันทน์ที่ด้านหน้าอุโบสถ ปูชนียวัตถุสำคัญ อุโบสถมีความกว้าง ๘.๕๕ เมตร ยาว ๒๓.๒๕ เมตรพระประธานในอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยมีซุ้มแก้วศิลปะสมัยอยุธยา ๑ องค์ กับพระพุทธรูปปูนปั้นนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา ประดิษฐานอยู่ ซ้าย ? ขวา พระประธาน และประดิษฐานอยู่บนบานชุกชีขนาดใหญ่ทั้ง ๓ องค์ พระประธานมีนามว่า ?หลวงพ่อโพธิ์ทองศักดิ์สิทธิ์?
การเดินทาง :  ติดถนน 3477

จำนวนผู้เข้าชม :417