บ้านดิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านดิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.4
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นการท่องเที่ยวอนุรักษ์
การเดินทาง :  รถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :183