วัดประทุมคณาวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดประทุมคณาวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ต.แม่กลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  13.39
longitude :  99.99
รายละเอียด :  วัดประทุมคณาวาส วัดประทุมคณาวาส ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ทางทิศใต้ด้านขวามือของวัด จรดคลอง บางเรือหัก การเดินทางสะดวกจากถนนพระรามที่ ๒ (ธนบุรี ? ปากท่อ) วัดประทุมคณาวาสเป็นวัดสร้างใหม่ ประมาณ ๑๐๐ ปีเศษ ผู้สร้างวัดชือ ?ท่านเจ้าบัว? (ท่านเจ้าคุณวินัยมุนี ?บัว? หรือ วินัยธรรม) สันนิษฐานว่า ผู้สร้างคงอยู่ในสมณะเพศขณะทำการสร้างวัด สิ่งสำคัญของวัด ที่ควรชม และนมัสการ ได้แก่ ๑. หลวงพ่อสาน เป็นพระประธานในอุโบสถ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๐ ๒. หลวงพ่อพระร่วงเจ้า เป็นพระพุทธรูปสร้างใหม่ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ จำลองจากพระพุทธรูปโบราณองค์จริง ๓.ศาลาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
การเดินทาง :  ถนนไชพร ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

จำนวนผู้เข้าชม :151