หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านโฮ่ง > สำนักสงฆ์ดอยผาแท่น
สำนักสงฆ์ดอยผาแท่น

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์ดอยผาแท่น
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม2บ้านสันปูเลย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  18.37
longitude :  98.74
รายละเอียด :  เป็นโบราณสถานที่มีความสวยงาม และสามารถชมทัศนียภาพได้ทั้งตำบลศรีเตี้ย
การเดินทาง :  สอบถามเทศบาลตำบลศรีเตี้ย 053-528650-1 ต่อ 0

จำนวนผู้เข้าชม :481