น้ำตกผาตั้ง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกผาตั้ง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่11 ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  19.39
longitude :  99.29
รายละเอียด :  น้ำตกผาตั้ง เป้นน้ำตกที่เกิดจากลำห้วยแม่สะรวม สูง ๑ ชั้น ประมาณ ๒๐ เมตร ช่วงด้านบนน้ำตกผาตั้งเป็นน้ำตกเล็กๆ จำนวน ๒ แห่ง ตลอดทางน้ำตกจะมีโขดหินขนาดใหญ่ มีเกาะแก่งสามารถเล่นน้ำได้ตลอดสาย มีปริมาณน้ำมากในช่วงฤดูฝน
การเดินทาง :  ห่างจากที่ว่าการอำเภอพร้าว ประมาณ ๑๑ กม. ตามเส้นทางหลวง ๑๑๕๐ (สายพร้าว - เวียงป่าเป้า) ถึงสี่แยกบ้านต้นกออก เลี้ยวซ้าย ผ่านบ้านต้นรุง บ้านทุ่งกู่ บ้านสหกรณ์แปลงห้า ซึ่งเป็นถนน คสล. ระยะทางประมาณ ๔ กม. จากนั้นไปตามเส้นทางถนนลูกรังสายบ้านปางฟาน ระยะทางประมาณ ๘ กม.

จำนวนผู้เข้าชม :807