หมู่บ้านชาวประมง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หมู่บ้านชาวประมง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 2 ต.สตึก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.31
longitude :  103.30
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :453