วัดขุนคงหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดขุนคงหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านขุนคงหลวง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เจ้าอาวาสวัดขุนคง ต.ขุนคง อ.หางดง พระปลัดนิพันธ์ รกฺขิตสิโล
การเดินทาง :  .

จำนวนผู้เข้าชม :883