หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำพูน > บ้านธิ > พระพุทธเฉลิมสิริราช
พระพุทธเฉลิมสิริราช

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธเฉลิมสิริราช
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดศรีดอนชัย ม.10 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  พระพุทธเฉลิมศิริราช ประดิษฐาน ณ วัดศรีดอนชัย บ้านสันมะนะหมู่ที่ 10 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ เป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลา ขนาดความสูง 59 ศอกสร้างด้วยทองสัมฤทธิ์ มีความสวยงามเด่นเป็นสง่าและมีความสูงที่สุดในเขตภาคเหนือองค์หนึ่ง สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเสด็จครองราชย์เป็นปีที่ 50 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชการ ที่ 9 แห่งราชวงค์จักรี เริ่มดำเนินการก่อสร้างและแล้วเสร็จเมื่อปี 2538
การเดินทาง :  ระยะทางห่างจากตัวเมืองลำพูน ประมาณ 18 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :617