งานเฟื่องฟ้างาม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานเฟื่องฟ้างาม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.74
longitude :  102.37
รายละเอียด :  งานเฟื่องฟ้างามประจำปี ณ ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา แสดงวิถีชีวิต อาชีพ ของชาวอำเภอหนองบุญมาก
การเดินทาง :  ถนนสาย 24 สายโชคชัย-เดชอุดม ที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

จำนวนผู้เข้าชม :440