บ้านะผ่า ชน 3 เผ่า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านะผ่า ชน 3 เผ่า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.9 ต.ท่าตอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :217