สถานีวิจัยพืชสมุนไพรฯ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สถานีวิจัยพืชสมุนไพรฯ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  บ้านม่วงน้ำไพร
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :291