บ้านห้าง ร. 5

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ้านห้าง ร. 5
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม. 6
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.47
longitude :  99.51
รายละเอียด :  บ้านห้าง ร.5 ตั้งอยู่บน เขตเทศบาลนครชุม เดินเลียบคลองจากวัดสว่างอารมณ์ไปประมาณ 500 เมตร เป็นมรดกตกทอดของ คหบดีชาวกำแพงเพชร มีลักษณะเป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง เสาเรือนทุกต้นใช้ไม้สักต้นเดียวยาวตลอด และหน้ามุขประดับด้วยไม้ฉลุมีความสวยงามมาก
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :709