อ่างเก็บน้ำห้วยก๊า

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยก๊า
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านตลาดขี้เหล็ก หมู่ที่ 1
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อ่างเก็บน้ำห้วยก้าเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กซึ่งรองรับน้ำที่ไหลมาจากที่อื่นซึ่งในปี พ.ศ.2524 กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำเพื่อจะได้นำน้ำไปใช้ในการเกษตร ณ ปัจจุบันมีหน่วยงานกรมป่าไม้และเทศบาลตำบลแม่โป่งเข้าไปร่วมพัฒนาอ่างโดยสร้างสวนสาธารณะเป็นที่พักผ่อนให้กับบุคลทั่วไป
การเดินทาง :  อ่างเก็บน้ำห้วยก้า ตั้งอยู่ในเขตของตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เส้นทางจะผ่านเทศบาลตำบลแม่โป่ง ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :921