น้ำตกเทพพนา ,เทพประทาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกเทพพนา ,เทพประทาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านเทพพา ต.บ้านไร่ อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 36230
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.54
longitude :  101.41
รายละเอียด :  **น้ำตกเทพพนาเป็นน้ำตกจนาดกลางเิกิดจากลำห้วยกระจวนที่ไหลจากเทือกเขาพังเหยโดยแบ่งออกเป็นชั้นสาชั้นลดหลั่นกับ ชั้นบนสุดมีความสูงประมาณ 6 เมตร อยู่ทางทิศตะวันออกของอุทยานฯ ระยะทางประมาณ7กิโลเมตร **น้ำตกเทพประมาน เป็นน้ำตกที่เกิดจากสายธารน้ำลำห้วยกระจวน และลำห้วยลำปอแดง ซึ่งสายธารน้ำธรรมชาติทั้งสองสาย ก่อกำเนินมาจากผืนป่าต้นน้ำบนเทือกเขาพังเหยและไหลลงมารวมกันเป็นลำห้วยเดี่ยวกันแล้วไหลลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ตามสภาพภูมิประเทศ
การเดินทาง :  ถ้าเดินทางจากอำเภอลำสนธิเดินทางตามถนนสาย2354 ถ้าเดินทางจากจังหวัดนครราชสีมา เดินทางตามถนน สาย205 เข้าสู่เขตอำเภอเทพสถิต

จำนวนผู้เข้าชม :342