บ่อมรกต

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  บ่อมรกต
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 11 บ้านปากคลอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  บ่อมรกต หรือที่ชาวบ้านเรียกันว่า วังช้างเล่น มีลักษณะเป็นทรงกลมกว้างประมาณ 20-25 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ในพื้นที่บริเวณนี้จะมีน้ำตกขนาดเล็ก ซึ่งเกิดจากน้ำที่ไหลจากเทืองเจามารวมตัวกันเป็นธารน้ำ และหินงอกหินย้อยที่เกิดจากการหยดของน้ำ เป็นเวลานานอีกด้วย จากสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติผสมผสานกันสถานที่ตั้งของบ่อน้ำมรกต นับได้ว่าอยู่ใสนทำเลที่สวยงาม ยากที่จะหาที่ใดเหมือน เพราะแนบชิดติดอยู่กับทิวเขามีมุมมองที่ประสมประสานเป็นอันดี ระหว่างธรรมชาติและสิ่้งมีชีวิตในท้องถิ่นที่ดำรงอยู่ นั้น ก็คอ ปู 7 สี หรือปูคีรีขันธ์ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก และสิ่งมีชีวิตอื้น ๆ ในป่าใหญ่ก่อให้เกิดความระทึกใจแก่้ผู้พบเห็น
การเดินทาง :  เส้นทางมาสระมรกต ใชเ้เส้นทางหนองพลับ-ป่าละอูู แต่จะต้องเดินเท้าขึ้นไปประมาณ 500 เมตร ก็จะถึงสระมรกต ซึ่งทางเดินเท้านี้ไม่ค่อยสะดวกนัก เหมาะสำหรับคนที่ชอบและรักธรรมชาติ

จำนวนผู้เข้าชม :372