จุดชมบั้งไฟพญานาค

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  จุดชมบั้งไฟพญานาค
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.3 บ้านตาลชุม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  หมู่ 3 บ้านตาลชุม ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย
การเดินทาง :  ทางหลวงหมายเลข 212 หนองคาย-บึงกาฬ

จำนวนผู้เข้าชม :330