หน้าแรก > ภาคเหนือ > ตาก > สามเงา > พระพุทธบาทแก่งสร้อย
พระพุทธบาทแก่งสร้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธบาทแก่งสร้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นวัดเก่าแก่ที่คงสภาพที่สมบูรณ์ มีตำนานเล่าว่าก่อนนี้เป็นเมืองอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ราบกว้างใหญ่ พระยาอุตุมจึงได้สร้างเมืองขึ้น ประกอบกับมีชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ำเป็นจำนวนมาก ในครั้งพุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านได้แวะพัก ชาวบ้านชาวลั๊วทราบข่าว จึงได้นำดอกไม้และอาหารมาถวาย ซึ่งดอกไม้บริเวณนั้นส่วนใหญ่จะเป็นดอกสร้อย และพุทธองค์ได้มอบพระเกศาให้ไว้ ต่อมาได้สร้างเจดีย์บรรจุไว้ ซึ่งเรียกว่าพระธาตุแก่งสร้อยมาจนถึงปัจจุบัน พระธาตุแก่งสร้อยห่างจากเขื่อนฯประมาณ 70 กม.
การเดินทาง :  เดินทางโดยทางเรือเท่านั้น ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านนาอำเภอสามเงา จังหวัดตาก

จำนวนผู้เข้าชม :388