วัดพรมประดิษฐ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพรมประดิษฐ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาดน้อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :372