วัดสระเพลง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสระเพลง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่4 ต.ยางราก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.37
longitude :  100.92
รายละเอียด :  เจ้าอาวาสวัดสระเพลง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ไอเดียเก๋ นำไหปลาร้า ฯลฯ มาทำรั้ววัด สร้างความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก พระอาจารย์ประทีป ธทุธิโก เจ้าอาวาสวัดสระเพลง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี เจ้าของไอเดียขอเรี่ยไรไหปลาร้า ไหดองผัก และ ไหต่าง ๆ ในพื้นที่ นำมาใช้ประดับตบแต่งห้องน้ำของวัด พบว่าชาวบ้านต่างนำไหออกมาบริจาคกันจำนวนมากกว่า 500 ใบ จึงทำให้เกิดไอเดียการสร้างรั้วเป็นปฎิมากรรมไห สีทอง เพื่อสร้างความแปลกตาขึ้นในพื้นที่ โดยขณะนี้มีการทำรั้วรอบวัดเป็นรูปตัวแอลเอาไว้ เนื่องจากยังขาดไหเพิ่มเติม โดยพระอาจารย์ประทีป บอกต่อว่า การทำรั่วไหปลาร้านี้ทางวัดใช้เวลาในการก่อสร้างนานกว่า 2 ปี เนื่องจากต้องมีการเจาะฝังไหกับฐานรั้วพร้อมนำปูเทลงไปในไห เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายลงไปวางไข่ และป้องกันไม่ให้ถูกยิงแตกได้รับความเสียหาย ก่อนใช้สีเหลืองทาไปที่ไหจนชาวบ้านเรียกว่ารั้วไหปลาร้าทอง สร้างความสวยงามและเป็นที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของต.ยางราก ซึ่งเจ้าอาวาสวัดสระเพลง ระบุว่าในช่วงนี้ก็ยังมีความต้องการไหอย่างต่อเนื่องเพราะรั้วของวัดยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ รวมถึงยังสร้างได้ไปรอบวัดจึงขอบอกบุญต่อว่าหากใครมีไหที่ไม่ได้ใช้และอยากเก็บเอาไว้เป็นอนุสรสามารถนำมาบริจาคได้ที่วัดสระเพลง เพราะทางวัดยังต้องการไหอีกจำนวนมาก เพื่อสร้างเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดอนุรักษ์ไหปลาร้าเอาไว้ที่รั้วของวัด รวมไปถึงสร้างเป็นแลนต์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ของจังหวัดลพบุรีที่มีความสวยงาม และแปลกตาแปลกจากรั้วทั่วไปอีกด้วย ซึ่งใครต้องการมาชมรั่วไหปลาร้าเดินทางมาได้บนเส้นทางสายสระบุรี-หล่มสัก เข้ามาอำเภอโคกเจริญจะได้พบกับความอันซีนของรั้วไหปลาร้าแห่งเดียวในโลก
การเดินทาง :  ใช้ถนนทางหลวงหมายเลข 2340 หรือ ทางหลวงหมายเลข 2219

จำนวนผู้เข้าชม :621