น้ำตกตาดนกเขียน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดนกเขียน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.10 ต.บ้านต้อง อ.เซกา
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  0-4232-5406-7
latitude :  18.21
longitude :  130.90
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การเดินทาง :  สถานที่ตั้งอยู่ที่บ้านภูเงิน หมู่ที่ 10

จำนวนผู้เข้าชม :378