หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ขอนแก่น > เวียงเก่า > ศูนย์ถ่ายทอดโครงการ 1ไร่1แสน
ศูนย์ถ่ายทอดโครงการ 1ไร่1แสน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศูนย์ถ่ายทอดโครงการ 1ไร่1แสน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านศรีประทุม ม.11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๑ ไร่ ๑ แสน ตั้งอยู่ที่ บ้านศรีประทุม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเขาน้อย อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เริ่มดำเนินกิจกรรมโครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๔ โดยได้รับการสนับสนุนจากหอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มรายได้ทั้งอาชีพหลักอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรแบบผสมผสานด้วยระบบอินทรีย์การเกษตรและลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืช
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถยนต์ และรถมอเตอร์ไซด์รับจ้าง ใช้เวลาการเดินทางจากอำเภอเวียงเก่าประมาณ ๑๕-๒๐ นาที

จำนวนผู้เข้าชม :308