หน้าแรก > ภาคเหนือ > ลำปาง > แม่เมาะ > ศาลเจ้าพ่อประตูผา
ศาลเจ้าพ่อประตูผา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลเจ้าพ่อประตูผา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 3 บ้านท่าสี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สำหรับกราบไหว้ขอพร และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของจังหวัดลำปาง
การเดินทาง :  เส้นทางพหลโยธิน สายลำปาง-งาว ห่างจากตัวเมืองลำปางประมาณ 45 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :117