น้ำตกแม่ต๊อมใต้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกแม่ต๊อมใต้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ม.5 บ้านแม่ต๊อมใต้
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง :  ทางไปบ้านแม่ต๊อบใต้

จำนวนผู้เข้าชม :241