วัดบ้านหลุก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดบ้านหลุก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.6 หลุก
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดบ้านหลุก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2300 สร้างโดยสมเด็จพระวังช้างในที่ดินของนางจำปา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภายในวัดมีการปฏิมากรรมลวดลายของวัดในแบบโบราณ ภายในอุโบสถมีธรรมสน์เก่าแก่ สร้างพร้อมกับวัด ซึ่งมีความวิจิตรงดงามและมีการแกะสลักลายไทยประดับไว้อย่างสวยงาม
การเดินทาง :  อยู่ห่างจากอำเภอเมืองลำปาง 20 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :501