น้ำตกตาดช้างย้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกตาดช้างย้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : 
สถานที่ตั้ง :  ม.3 ต.ออนเหนือ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด : 
การเดินทาง : 

จำนวนผู้เข้าชม :761